@article{Sadłowska-Wrzesińska:2015,
  author  = "J. Sadłowska-Wrzesińska and A. Mościcka-Teske and I. Gabryelewicz",
  title   = "Organizacja ratownictwa technicznego a poziom zagrożeń wedługopinii strażaków ratowników - na przykładzie wybranej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej : Część 1",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "8262--8271",
  year    = "2015",
  note    = "CD-ROM",
}