@article{Wysokowski:2015,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Odwodnienie mostów. Projektowanie, budowa i utrzymanie",
  journal = "Mosty",
  number  = "nr 4",
  pages   = "34--39",
  year    = "2015",
}