@article{Wysokowski:2015,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Mniejsi bracia mostów, czyli o potrzebie budowy przepustów i przejść dla zwierząt : [ z prof. dr hab. inż. Adamem Wysokowskim rozmawia Magdalena Machura]",
  journal = "Mosty",
  number  = "nr 5",
  pages   = "18--21",
  year    = "2015",
}