@article{Krupińska:2015,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Wpływ temperatury i pH na skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej w procesie koagulacji",
  journal = "Ochrona Środowiska",
  volume  = "Vol. 37",
  number  = "nr 3",
  pages   = "35--42",
  year    = "2015",
}