@article{Grochowska:2015,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Obciążenie siłami poziomymi belek torów podsuwnicowych wywołanymi suwnicami według norm i badań doświadczalnych",
  journal = "Inżynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 8",
  pages   = "414--417",
  year    = "2015",
}