@article{Rożko:2015,
  author  = "K. Rożko",
  title   = "Dwa modele reprezentacji liczb. Umysłowa oś liczbowa oraz wiązka osi liczbowych",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 2(90)",
  pages   = "107--122",
  year    = "2015",
}