@article{Grochowska:2015,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem",
  journal = "Wiadomości Projektanta Budownictwa",
  number  = "nr 8-9",
  pages   = "27--32",
  year    = "2015",
}