@article{Laber:2015,
  author  = "S. Laber and A. Laber",
  title   = "Ocena własności smarnych i tribologicznych oleju silnikowego Lotos Dynamic",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 3",
  pages   = "89--97",
  year    = "2015",
}