@article{Jarosz:2015,
  author  = "A. Jarosz",
  title   = "Wolne wybory parlamentarne w Polsce",
  journal = "Wiadomości Historyczne : z Wiedzą o Społeczeństwie",
  number  = "nr 3",
  pages   = "18--25",
  year    = "2015",
}