@article{Gazda:2015,
  author  = "M. Gazda",
  title   = "Pochodzenie życia. Krytyka teorii świata RNA w świetle badań laboratoryjnych dotyczących nieenzymatycznej syntezy rybonukleotydów",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 3 (91)",
  pages   = "113--131",
  year    = "2015",
}