@article{Dudra:2015,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title   = "Prawosławie w Chinach (cz. 2)",
  journal = "Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej",
  volume  = "r. 2014",
  pages   = "128--138",
  year    = "2015",
}