@article{Janiszewska-Nieścioruk:2014,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk and M. Zaorska",
  title   = "Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji - nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania",
  journal = "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej",
  number  = "nr 4",
  pages   = "9--28",
  year    = "2014",
}