@article{Dudek:2015,
  author  = "A. Dudek and J. Patalas-Maliszewska",
  title   = "Model zarządzania wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku",
  journal = "e-mentor",
  number  = "nr 4",
  pages   = "66--74",
  year    = "2015",
}