@article{Hawrysz:2015,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "JÍzyk ulicy w opowiadaniach S≥awomira Shutego - wybrane zjawiska gramatyczne",
  journal = "Issledovani‚ po Slav‚nskim ¬zykam",
  volume  = "20, 2",
  pages   = "13--25",
  year    = "2015",
}