@article{Gabryelewicz:2015,
  author  = "I. Gabryelewicz and P. Krupa and J. Sadłowska-Wrzesińska",
  title   = "Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 1. Zastosowane narzędzia i technologie",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 5",
  pages   = "847--850",
  year    = "2015",
}