@article{Antonik:2015,
  author  = "P. Antonik and M. Kamiński",
  title   = "Zbiory muzyczne i elektroniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 8",
  pages   = "13--16",
  year    = "2015",
}