@article{Hawrysz:2014,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Idealizacja i mitologizacja jako sposób komunikowania o przeszłości w szesnastowiecznym dziejopisarstwie",
  journal = "Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
  volume  = "t. 27",
  pages   = "41--52",
  year    = "2014",
}