@article{Gorbaniuk:2015,
  author  = "O. Gorbaniuk and E. Włodarska",
  title   = "Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych",
  journal = "Psychologia Społeczna",
  volume  = "10",
  number  = "3 (34)",
  pages   = "266--282",
  year    = "2015",
}