@article{Grzegorzewska:2015,
  author  = "I. Grzegorzewska and L. Cierpiałkowska",
  title   = "Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu",
  journal = "Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction",
  number  = "28",
  pages   = "221?233",
  year    = "2015",
}