@article{Niewiadomska:2015,
  author  = "A. Niewiadomska and E. Sobolewska-Poniedziałek",
  title   = "Srebrna gospodarka - nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy",
  journal = "Ekonomia XXI wieku",
  number  = "No. 3 (7)",
  pages   = "65--81",
  year    = "2015",
}