@article{Kleszcz:2016,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Przestrzenie międzygatunkowe w mieście",
  journal = "Zieleń Miejska",
  number  = "nr 1",
  pages   = "38--40",
  year    = "2016",
}