@article{Flaga:2012,
  author  = "K. Flaga and R. Kaszewski and E. Kordek and Z. Kubiak and A. Kumaniecka and L. Żakowska and A. Wysokowski",
  title   = "IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 2",
  journal = "Obiekty Inżynierskie",
  number  = "nr 2 (5)",
  pages   = "36--47",
  year    = "2012",
}