@article{Uglik:2015,
  author  = "J. Uglik",
  title   = "Ziemia jest tak samo twarda",
  journal = "Fraza: poezja, proza, esej",
  number  = "nr 3",
  pages   = "284--286",
  year    = "2015",
}