@article{Gontaszewska-Piekarz:2015,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title   = "Zarys historii górnictwa węgla brunatnego w okolicy Ośna Lubuskiego i Sulęcina (Ziemia Lubuska)",
  journal = "Hereditas Minariorum",
  volume  = "Vol. 2",
  pages   = "51--65",
  year    = "2015",
}