@article{Konstańczak:2015,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = "Kazimierz Ajdukiewicz o naukowości etyki",
  journal = "Filo-Sofija",
  number  = "nr 28",
  pages   = "241--261",
  year    = "2015",
}