@article{Sadowska:2015,
  author  = "S. Sadowska and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Sukcesy w dziedzinie zewnętrznego sprawdzania efektów kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami? Refleksje w odniesieniu do sprawdzianu po szkole podstawowej",
  journal = "Niepełnosprawność : Dziecko z niepełnosprawnością. Konteksty rozwojowe i edukacyjne",
  number  = "Nr 20",
  pages   = "86--110",
  year    = "2015",
}