@article{Czyżewski:2015,
  author  = "A. Czyżewski and P. Kułyk",
  title   = "Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego",
  journal = "Ekonomista",
  number  = "nr 5",
  pages   = "595--623",
  year    = "2015",
}