@article{Liberska:2015,
  author  = "H. Liberska and M. Farnicka",
  title   = "Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa",
  journal = "Psychologia Rozwojowa",
  volume  = "tom 20",
  number  = "nr 4",
  pages   = "?",
  year    = "2015",
}