@article{Zegzuła-Nowak:2015,
  author  = "J. Zegzuła-Nowak",
  title   = "Wpływ szkoły lwowsko-warszawskiej na poglądy estetyczne Stanisława Ossowskiego i Mieczysława Wallisa",
  journal = "Estetyka i Krytyka",
  number  = "3 (38)",
  pages   = "125--148",
  year    = "2015",
}