@article{Zegzuła-Nowak:2012,
  author  = "J. Zegzuła-Nowak",
  title   = "Kazimierz Twardowski jako wzór osobowy nauczyciela akademickiego Kazimierz Twardowski as a Personal Model of an Academic Teacher",
  journal = "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym",
  volume  = "t. 15",
  pages   = "181--191",
  year    = "2012",
}