@article{Zegzuła-Nowak:2013,
  author  = "J. Zegzuła-Nowak",
  title   = "Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg w estetyce polskiej XX wieku. Studium porównawcze",
  journal = "Edukacja Filozoficzna",
  volume  = "Vol. 55",
  pages   = "61--80",
  year    = "2013",
}