@article{Świadek:2015,
  author  = "A. Świadek",
  title   = "Cykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce",
  journal = "Ekonomista",
  number  = "nr 3",
  pages   = "335--350",
  year    = "2015",
}