@article{Bazan-Krzywoszańska:2015,
  author  = "A. Bazan-Krzywoszańska and A. £±czak and M. Mrówczyńska and M. Skiba",
  title   = "Lokalizacja centrów logistycznych a regionalna polityka przestrzenna. Przypadek ¦wiebodzina w województwie lubuskim",
  journal = "TTS Technika Transportu Szynowego",
  number  = "nr 12",
  pages   = "99--104",
  year    = "2015",
}