@article{Feldshtein:2016,
  author  = "E. Feldshtein and S. Koczur",
  title   = "Chropowatość powierzchni stali C45 przy toczeniu wykończeniowym w obecności mgły emulsyjnej",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "28--31",
  year    = "2016",
}