@article{Rusiński:2015,
  author  = "J. Rusiński",
  title   = "Właściwości szeregowo-równoległego kompensatora aktywnego w układzie sprzęgania źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej : Studia i Materiały",
  volume  = "Nr 71 (35)",
  pages   = "95--108",
  year    = "2015",
}