@article{Bazan-Krzywoszańska:2015,
  author  = "A. Bazan-Krzywoszańska and M. Mrówczyńska and M. Skiba",
  title   = "Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry - mapy mentalne",
  journal = "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture",
  volume  = "T. 32",
  number  = "z. 62 (4/15)",
  pages   = "19--32",
  year    = "2015",
}