@article{Mrówczyńska:2015,
  author  = "M. Mrówczyńska and M. Wawer",
  title   = "Próba budowy katastru słonecznego na obszarze miasta Zielona Góra",
  journal = "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture",
  volume  = "T. 32",
  number  = "z. 62 (4/15)",
  pages   = "321--333",
  year    = "2015",
}