@article{Hawrysz:2015,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym - przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego",
  journal = "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny",
  volume  = "t. 15",
  pages   = "209--224",
  year    = "2015",
}