@article{Juszczyk:2016,
  author  = "A. Juszczyk and M. Dankowski and A. Wysokowski",
  title   = "Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368 w zachodniej Wielkopolsce",
  journal = "Inżynier Budownictwa",
  number  = "nr 4",
  pages   = "92--96",
  year    = "2016",
}