@article{Świderska-Włodarczyk:2015,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "O staropolskim wzorcu gospodarza raz jeszcze z punktu widzenia historyka (w świetle poradników rolniczych z XVI i XVII w.)",
  journal = "Studia Europaea Gnesnensia",
  number  = "nr 12",
  pages   = "99--115",
  year    = "2015",
}