@article{Grzegorzewska:2016,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Parentyfikacja w rodzinach z problemem alkoholowym",
  journal = "Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction",
  volume  = "Vol. 29",
  number  = "1",
  pages   = "27--38",
  year    = "2016",
}