@article{Farnicka:2015,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska",
  title   = "Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym",
  journal = "Problemy Wczesnej Edukacji",
  number  = "4(31)",
  pages   = "77--91",
  year    = "2015",
}