@article{Juszczyk:2016,
  author  = "A. Juszczyk and A. Wysokowski",
  title   = "Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 15",
  number  = "no. 1",
  pages   = "105--114",
  year    = "2016",
}