@article{Juszczyk:2016,
  author  = "A. Juszczyk",
  title   = "Analiza rozwiązania konstrukcyjnego kolejowego mostu wspornikowego sprzed stu lat",
  journal = "Mosty",
  number  = "nr 3",
  pages   = "26--29",
  year    = "2016",
}