@article{Kindrat-Nongiesser:2007,
  author  = "J. Kindrat-Nongiesser and M. Skibińska",
  title   = "Przesłanki materialnoprawne unieważnienia małżeństwa cywilnego a stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w obrządku Kościoła rzymskokatolickiego",
  journal = "Ius et Administratio",
  volume  = "Vol. 15",
  number  = "z. 3",
  pages   = "131--169",
  year    = "2007",
}