@article{Kahl-Łuczyńska:2011,
  author  = "E. Kahl-Łuczyńska",
  title   = "Polityka oświatowa władz w procesie instalowania nowego ładu społecznego (1944-1948)",
  journal = "Biuletyn Historii Wychowania",
  volume  = "27",
  pages   = "33--50",
  year    = "2011",
}