@article{Hadzicka:2016,
  author  = "J. Hadzicka",
  title   = "V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  number  = "nr 2",
  pages   = "53--55",
  year    = "2016",
}