@article{Ćwi±kała:2016,
  author  = "M. Ćwi±kała and A. Greinert and U. Kołodziejczyk and A. Widuch and A. Wysokowski",
  title   = "Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie",
  journal = "Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe",
  number  = "nr 6",
  pages   = "84--93",
  year    = "2016",
}