@article{Kozioł:2016,
  author  = "J. Kozioł and R. Pach",
  title   = "Zastosowanie turbiny rozprężonej w ziębiarkowym obiegu sprężarkowym CO2 jako czynnikiem chłodniczym",
  journal = "Chłodnictwo",
  number  = "1-2",
  pages   = "24--27",
  year    = "2016",
}