@article{Grochowska:2016,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem, bez żebra i z żebrem podłużnym",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 6",
  pages   = "53--58",
  year    = "2016",
}